EG-certifikat för Pedi-Scoliometer

Pedi-skoliometern tillhör produktkategorin Im för medicintekniska produkter. Ett anmält organ måste användas för bedömning av en produkt med en produktkategori I-mätfunktion.

SGS Fimko Oy genomförde bedömningen av överensstämmelse och utfärdade EG-intyget. Denna försäkring stöds av ISO 13485 kvalitetssystem godkännande utfärdat av SGS.

Stäng