ISO 13485 kvalitetscertifikat

Vi har tilldelats ISO 13485 kvalitetscertifikat ISO 13485: 2016. Kvalitetscertifikatet gäller design, utveckling och tillverkning av Pedi Scoliometer samt distribution av medicintekniska produkter. Kvalitetscertifikatet har utfärdats av SGS Fimko Oy.

ISO 13485 (Healthcare Equipment and Supplies) är en internationellt erkänd kvalitetssystemstandard som styr verksamheten för företag som är involverade i försörjningskedjan och livscykeln för vårdutrustning och leveranser.

Certifikatet kan användas för att verifiera att organisationens kvalitetsstyrningssystem har utvärderats och att det uppfyller kraven i regler och kundernas behov. Kvalitetssystemcertifikatet är också en förutsättning för framtida certifiering enligt European Medical Devices Regulation (MDR).

Stäng